THIẾT BỊ BỔ SUNG HÓA CHẤT KJF

Thiết bị bổ sung hóa chất có kết cấu dạng bột với nồng độ nhất định của dung dịch và liều chính xác đến điểm định lượng của hệ thống định lượng tiên tiến, chủ yếu được sử dụng cho hệ thống nước cấp, hệ thống tuần hoàn nước, hệ thống khử nước bùn trong quá trình chuẩn bị dung dịch polymer với phụ gia, thuốc bột đi qua thiết bị cấp liệu vào trong phễu và được trộn với nước để hoàn toàn đi vào dung dịch trong hộp, lặp lại sau khi khuấy hỗn hợp để tạo thành nồng độ đồng nhất của dung dịch, cuối cùng đưa hỗn hợp vào chất lỏng bên trong, bơm định lượng đến điểm định lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *