MÁY TUYỂN NỔI KHÍ NÉN KQF-I (DÒNG THẲNG)

Bộ xử lý nước thải nổi khí hòa tan cho kết cấu thép, nguyên tắc làm việc là: khí hòa tan đi vào không khí qua áp suất bơm dưới áp lực 0,5 Mpa để nén hòa tan trong nước, trong trường hợp giải phóng đột ngột khí hòa tan trong nước, không khí có rất nhiều bong bong siêu nhỏ, trong quá trình hấp thụ vật liệu lơ lửng từ từ tăng dần, làm cho mật độ huyền phù giảm và nổi, đạt được mục đích loại bỏ SS và CODcr. Sản phẩm này được áp dụng cho dầu khí, hóa chất, giấy, da, in ấn và nhuộm, thực phẩm, chẳng hạn như xử lý nước thải có tinh bột

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *