MÁY TUYỂN NỔI KHÍ NÉN CẠN HIỆU SUẤT CAO KQF-III

Máy tuyển nổi khí nén hiệu quả cao trong các chương trình cấp và thoát nước, công nghệ tách chất lỏng và chất rắn và  thiết bị này là một công nghệ chủ chốt. Đối với tỷ lệ gần các hạt nhỏ lơ lửng trong nước cần loại bỏ, công nghệ tuyển nổi khí nén là phương pháp hiệu quả nhất. Thiết bị được sử dụng thành công nguyên tắc \”lý thuyết hồ cạn” và\”tốc độ bằng không” để thực hiện trên thiết kế, flocculant đã thiết lập, tuyển nổi khí nén, hớt bọt, kết quả, nạo vét bùn trên một tổ chức hữu cơ, là một loại thiết bị lọc nước hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật cấp thoát nước: đầu tiên, áp dụng cho các hồ chứa để xử lý nước cho nhà máy nước, ngoài việc xử lý các vật liệu. Thứ hai, áp dụng cho các dự án xử lý nước thải công nghiệp, ví dụ ngành công nghiệp hóa dầu, làm giấy, dệt, in và nhuộm, mạ điện, thuộc da, công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực khác. Thứ ba, áp dụng cho tái chế nước thải lấy các chất hữu ích, chẳng hạn như giấy, bột giấy tái chế nước, vv.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *