MÁY TÍCH HỢP TUYỂN NỔI KHÍ NÉN SỦI BONG BÓNG KWF

Máy tích hợp tuyển nổi khí nén sủi bong bóng chủ yếu được sử dụng để loại bỏ nước thải công nghiệp và đô thị trong chất rắn lơ lửng, mỡ, thạch và các tạp chất khác. Với sự trợ giúp của hóa chất flocculent, có thể giảm tối đa SS và COD trong nước thải. Thay đổi số lượng nước, chất lượng nước có khả năng thích ứng mạnh. Lĩnh vực đầu tư kinh tế và thiết thực, không có bình áp lực, máy nén khí và bơm tuần hoàn. Tiêu thụ năng lượng thấp, hàm lượng bùn thấp, giảm chi phí xử lý bùn, được sử dụng trong công nghiệp sơn, da, lọc dầu, in, nhuộm, chế biến sản phẩm, làm giấy, thực phẩm, đồ uống, giết mổ, chế biến cơ khí, loại bỏ chất rắn trong nước thải đô thị, chất dầu mỡ gây ô nhiễm như cải tạo hồ tuyển nổi khí nén, vv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *