MÁY LỌC VỎ QUẢ ÓC CHÓ KHG

Lọc là phương pháp hữu hiệu nhất trong việc gột sạch các chất rắn lơ lửng trong nước. Tuy nhiên, đối với chất thải chứa dầu thì công nghệ lọc nói chung không mang lại hiệu quả cao. Thiết bị lọc dầu mới XHG là sự lựa chọn lý tưởng đối với nước thải chứa dầu. Thiết bị này có vai trò đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành xử lý nước thải chứa dầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *