LỌC CƠ HỌC

 

Bộ lọc than hoạt tính chủ yếu bao gồm lớp than hoạt tính và lớp hỗ trợ. Than hoạt tính đã phát triển độ rỗng, diện tích bề mặt lớn cụ thể, có khả năng hấp phụ cao.

Than hoạt tính được sử dụng trong một khoảng thời gian, hấp phụ với số lượng lớn và dần dần có xu hướng bão hòa và mất khả năng làm việc, sẽ xâm nhập vào lớp lọc, và do đó nên được kích hoạt tái tạo cacbon hoặc thay thế. Có thể được trực tiếp thông qua hơi nước để đạt được sự tái tạo carbon.

Bộ lọc than hoạt tính có thể loại bỏ một cách hiệu quả clo, và các tẩy rửa tổng hợp hữu cơ, một số kim loại nặng, virus và một số chất phóng xạ. Sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật cấp thoát nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *