LÒ PHẢN ỨNG UASB

Lò phản ứng UASB được đặt ở trên cùng của bộ tách ba pha khí, chất rắn và chất lỏng lỏng, phần dưới của lớp bùn và đáy bùn, khu vực bùn thải, bùn được đưa đến từ đáy lò phản ứng và phản ứng hoàn toàn bùn kỵ khí, chất hữu cơ bị phân hủy thành vi sinh vật kỵ khí biogas. Hỗn hợp dạng lỏng, khí và dạng rắn chảy tới bộ tách ba pha, giữ được sự tách biệt tốt làm cho hơn 80% chất hữu cơ được chuyển thành mêtan, hoàn thành quá trình xử lý nước thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *