LÒ ĐỐT RÁC

Lò đốt rác thường được sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc y tế và đời sống, xử lý vô hại với môi trường và động vật. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này là sử dụng than, dầu, khí, đốt nhiên liệu, xử lý đồ vật ở nhiệt độ cao, các bon hóa kiểu đốt để khử trùng.

Phương pháp đốt là một kiểu công nghệ xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là với một lượng không khí nhất định, thiết bị tiến hành xử lý chất thải hữu cơ trong phản ứng đốt oxy hóa trong lò, chất thải của các chất độc hại đã được tiêu hủy thông qua quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao, hiện tượng nhiệt phân xảy ra đồng thời, là một công nghệ giảm thiểu, tái chế và xử lý chất thải vô hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *