LẮNG ĐỌNG LY TÂM TRỤC VÍT NGANG

Công nghệ xả xoáy ly tâm theo chiều ngang (sau đây gọi là ly tâm trục vít ngang) áp dụng nguyên tắc lắng đọng ly tâm của thiết bị phân tách dung dịch lơ lửng. Công ty tạo ra công nghệ ly tâm trục vít ngang trên kết cấu roto và lưu lượng dòng, dòng ngược, ví dụ như hình thức, dạng xoáy, vật liệu composite đẩy ra hai chiều có thể được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, công nghiệp nhẹ, dược, công nghệ thực phẩm, bảo vệ môi trường, v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *