BỘ LỌC SỤC KHÍ SINH HỌC

Bộ lọc khí sinh học (BAF) đang gia tăng trong qui trình xử lý nước những năm 80 và 90, tiếp xúc với oxy và công nghệ than hoạt tính sinh học được phát triển trên cơ sở loại hiệu suất cao, tiêu thụ nhiên liệu thấp của lò phản ứng sinh học. Công nghệ này được áp dụng cho xử lý nước thải đầu tiên (cấp 3) và tái chế, sau này được phát triển thành nguồn nước bị ô nhiễm nhẹ có thể được sử dụng trong tiền xử lý, chẳng hạn như loại bỏ ô nhiễm hữu cơ và có thể sử dụng trực tiếp cho xử lý nước thải đô thị trong lĩnh vực công nghệ mới. Được xây dựng từ những năm 80 ở châu Âu sau lần đầu tiên sử dụng công nghệ lọc sinh học sục khí sau khi thiết bị xử lý nước thứ cấp đã trở nên phổ biến ở châu Âu và Hoa Kỳ và Nhật Bản và các nước phát triển khác, thế giới có hơn một trăm nhà máy lớn và nhỏ áp dụng công nghệ lọc khí sinh học trong nhà máy xử lý nước thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *